Välja vilket namn man vill

Vad är frihet? Är det att självständigt kunna göra vad man vill, säga vad man vill och tänka som man vill? Utan hinder eller begränsning. Eller är det frånvaron av en enväldig regering?

 

I Sverige har vi en grundlag som befäster våra grundläggande rättigheter, dessa är:

  • Tryckfrihet – Vi får skriva vad vi vill i tidningar och böcker, så länge vi inte kränker någon.
  • Yttrandefrihet – Vi får säga vad vi vill på internet, radio och tv. Även här, så länge vi inte kränker någon.
  • Demonstrationsfrihet – Vi har alla en rätt att få demonstrera och visa vad vi tycker. Enda kravet är att det behövs tillstånd om det sker på allmän plats.
  • Religionsfrihet – Alla får tro på vad de vill eller tro på ingenting samt tillhöra den religion man vill. Det är också tillåtet att byta religion.

Vad mer ger en frihet ? Vissa skulle påstå att trådlöst bredband, så kallat mobilt bredband ger en frihet. Att ständigt kunna vara uppkopplad oavsett var man är. Även ute i skogen eller vildmarken.

Eller är det ”egna pengar” som ger en frihet som Dagens Industri skriver. De gör det möjligt att ”göra vad man vill”. Oftast handlar det om att resa eller konsumera. Eller att inte behöva jobba.

Sedan finns det andra frihet eller skyldigheter i svenska samhället. Den fråga vi ofta erhåller och har tänkt komma till är: ”Får man ge sitt barn vilket namn som helst?

Det beror på, är svaret. Med det menas att föräldrar har frihet att ge sitt barn, det namn föräldrarna önskar men med vissa begränsningar som regleras enligt Namnlagen. Det är fritt fram så länge namnet inte:

  • Väcker anstöt
  • Leder till obehag för den som skall bära namnet
  • Eller av annan anledning är olämpligt som förnamn

Dessa tre punkter ovan gör att föräldrar inte kan välja vilket namn som helst. Eller tvärtom, alla namn är tillåtna så länge de inte på något sätt avviker från det svenska samhällets normer.